Subscribe:

Ads 468x60px

Sunday, August 28, 2011

How to do Speech Recognition and Synthesis using Python...

Hi all

          This  post will be useful for those who do projects using speech recognition and sythesis .This method is very simple for  implementing speech projects . Actually speech recognition and synthesis are on still development stage . No ideal speech recognition tools are available .Here i introduce a method for doing this  .Its not very accurate ,but if we train well ,error can be reduce .The tools  you need are given below.The working platform is Windows XP


1)Python 2.6 for Windows 

2)Windows Speech SDK

3)Python Speech Module

4)Good Speech Voices

These are the things we need .Before we start ,check the mic and confirm if it working or not .Check the speakers also . 

1)Install the voices first or use the default voice of windows(MS Sam)

2)Install Speech SDK :After Installing Speech SDK ,we need to train the speech profile for getting good accuracy .The option for training is available in Control Panel .We can export and import the training profile .So you can train on one system and can move to other system without re-training .The tool for import/export is given below

Profile Manager:

3)Install Python 2.6

4)Install speech module :  Here is the command for installing speech module
Take command promt and change the path to speech module folder path
Enter this command after that

                    python setup.py install

5)Installation Done


Checking the Speech to text and Text to Speech in Python

           import speech
           while True:
                       phrase = speech.input()     #Convert Speech to text
                       speech.say("You said %s" % phrase)   #Convert the converted text to Speech
                       if phrase == "turn off":                         #if the text is turn off ,it will quit
                                  break 
              
For details you can refer the following link

  2 comments:

Unknown said...

mang trước mặt hắn.

Hồng mang của tiểu cô nương sau khi chạm vào Hạo Thiên Tháp thì hồng mang nhanh chóng hư nhược, thần sắc của tiểu cô nương cũng trở nên ngưng trọng.

- Hừ, không cho ta, ta phải đoạt.

Sắc mặt của tiểu cô nương biên đổi, sau đó đã đánh về phía Nhạc Thành.

- Xoẹt xoẹt xoẹt.

Lúc này Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái năm người công kích về phía tiểu cô nương, thủ ấdongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữn của bọn họ tứ phương tám hướng tiến tới.

Một mảng hào quang bao bọc lại bên trong, đám người Bàn Thiên Lão Ma giống như đã dốc toàn lực.

- Hừ, năm người các ngươi thật đáng ghét, tránh ra cho ta.

Tiểu cô nương nhìn hào quang trên bầu trời một

Anna Schafer said...

These are the things we need .Before we start ,check the mic and confirm if it working or not .Check the speakers also . best virtual assistant

Post a Comment